K077 Hasta Komidini (Ahşap, Kombine Yemek Masalı)

K077

• Komidin ve yemek masası aynı üründe kombine
edilmiştir.
• Yemek masas›n›n yüksekliği 5 kademede ayarlanabilir
ve kullanılmadığı zaman katlanarak komidinin
yanına gizlenebilir.