Çevre Politikası ISO 14001:2009

  • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altına tutarak, çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmek
  • Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymak,
  • Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi hedeflemek,
  • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermek,
  • Sürekli gelişen sistemimizle çevre korumayı ürün/hizmet kalitesi ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri ile birlikte uygulayan şirket olmaktır.